Jaar 2013-2014 Cyclus A

 

Zusters en broeders,

Misschien denken we bij de eerste lezing: Wat is dat allemaal? Wat hebben we nu aan een spookverhaal over een zwangere vrouw die bedreigd wordt door een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens?’ Maar het is geen spookverhaal, integendeel, het is de harde weergave van de afgrijselijke kwetsbaarheid waarin tientallen miljoenen vrouwen wereldwijd moeten leven. Denken we maar aan de vreselijke verminkingen die meisjes en jonge vrouwen moeten ondergaan in Afrikaanse en  Arabische landen. Aan de steniging van vrouwen omdat ze zogezegd overspelig zijn geweest. Aan het totaal gebrek aan menselijk recht en de barbaarse plicht zich volledig te verbergen in zware kledij in veel moslimlanden. Aan het misbruik, de mishandeling en de moord op meisjes en jonge vrouwen in Indië, omdat ze toch maar tot een mindere stand behoren Nee, we hoorden helemaal geen spookverhaal, maar de vreselijke werkelijkheid. En die draak met haar kroon op elk van haar koppen is niets anders dan het beeld van machthebbers zonder enig respect voor de vrouw en het leven van anderen.

En waar staat Maria in dat verhaal? Haar werkelijkheid was niet echt anders dan de werkelijkheid van het verhaal en de werkelijkheid van vandaag, want ook in haar cultuur telde een vrouw niet mee. Nooit werd er over haar gesproken, nooit werd er rekening gehouden met haar, en rechten had ze niet, alleen maar plichten. Maar recht tegenover dit vreselijke negativisme staat de Heer onze God. Nee, Hij schept geen mannelijk beeld van zichzelf die als een heerser op de wereld komt, maar doet beroep op een vrouw die de moeder zal zijn van zijn Zoon. En zo wordt de vrouw Maria een teken van hoop, en ook van zekerheid dat God geen van zijn scheppingen in de steek laat, want al zijn schepselen zijn evenwaardig aan elkaar. Ook van eenvoud en hulpvaardigheid is Maria een teken, want ook al wordt ze de moeder van Gods Zoon, ze voelt zich niet te goed om haar oude nicht Elisabeth, die onverwacht zwanger is, te gaan helpen.

En dan is er haar gebed, haar lofzang van vreugde en van dank. Een gebed en een lofzang die duidelijk maken dat Maria een vrouw is die op haar rechten staat. Ze dankt God de Heer en noemt Hem haar redder, want Hij kijkt niet minachtend op haar neer omdat ze maar een gewone vrouw is. En ze weet dat ze door en voor die goddelijke aandacht voor eeuwig een beeld van hoop zal zijn. Zoals ze ook weet dat God de Heer niet kiest voor machthebbers en heersers, voor rijken en trotsen, maar voor geringen en armen.

Een voorbeeld voor ons, dat is Maria. Een na te volgen voorbeeld, zodat ook wij zouden kiezen voor goedheid, voor respect en voor dank. Zodat ook wij zouden opkomen tegen macht, uitbuiting en onmenselijkheid, en het zouden opnemen voor wie zwak is en in nood verkeert. Zodat ook wij, net als Maria, een teken van hoop zouden zijn. Hoop op een betere wereld, hoop op een wereld voor iedereen.

En wat Maria ook voor ons is, dat is een teken van geloof in leven in eeuwigheid. Want haar ten hemelopneming maakt duidelijk dat God niemand verloren laat gaan. Moge dat onze vreugde zijn op dit feest, en ook onze dank aan onze Schepper: dankbare hoop en diepgaand geloof. Amen.

 

Download dit document in Word-formaat

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

Wil je ook graag wekelijks mijn overwegingen ontvangen? Wil je je uitschrijven van de lijst? Vul dan hieronder je gegevens in:
captcha